EDUKATOR EKOLOGICZNY

Celem  szkolenia jest podnoszenie jakości edukacji ekologicznej w Polsce poprzez promowanie i upowszechnianie wiedzy nt. edukacji terenowej, edukacji przyrodniczej, edukacji klimatycznej, edukacji zero waste,  a co za tym idzie umiejętne kształtowanie proekologicznych postaw społecznych u dzieci, młodzieży i dorosłych  na każdym etapie  życia.

Szkolenie zaczynamy od podstaw. Formy i narzędzia, które wykorzystamy w trakcie 80 godzin zajęć to: wykłady, warsztaty stacjonarne i terenowe, zabawy, obserwacje przyrodnicze, filmy, aplikacje, case study, spotkania z autorytetami w dziedzinie ekologii.

 

POZNAJ SZCZEGÓŁY