Rekrutacja

 

TERMIN
Rekrutacja  na III edycję szkolenie trwa do 15 marca 2024 r.

Liczba miejsc ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

Pierwsze zajęcia 6 kwietnia 2024 r.

Szczegółowy harmonogram zajęć

WYMAGANIA
Naukę  w szkole mogą podjąć osoby, które ukończyły 18 lat i mają wykształcenie średnie (egzamin maturalny nie jest wymagany).

OPŁATA
Warunkiem rozpoczęcia nauki jest uiszczenie płatności czesnego do dnia  15 marca
2024 r.  na konto 
05 1090 1740 0000 0001 4686 6860 z dopiskiem "E.E. wiosna 2024".

Ze względu na wzrost kosztów czynszów oraz wzrost koszów  wynagrodzeń prowadzących jesteśmy zmuszeniu podnieść cenę kurs o około 10%. Cena obowiązująca to 3100 zł co obejmuje 80 godzin nauki. Jest to koszt brutto.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

EGZAMINY
Wszystkie zajęcia zakończą się testami sprawdzającymi wiedzę kandydata i nabyte umiejętności. Uczniowie otrzymają certyfikat ukończenia kursu Edukator Ekologiczny oraz  zaświadczenie wydane na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Dla chętnych istnieje możliwość rozłożenia kwoty na 3 raty. Wówczas będzie podpisana z kandydatem umowa na płatność w systemie miesięcznym. 

Koszty zakwaterowania na sesjach wyjazdowych uczestnicy szkolenia pokrywają we własnym zakresie.

INFORMACJE
Agnieszka tel. 534 416 106
e-mail: sekretariat@szkoladendrologii.pl                 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!