Wykładowcy

Marcin Szczotka

Arborysta z ponad 20-letnim doświadczeniem.
Pomysłodawca i współzałożyciel szkoły.
Wspinacz górski/skalny - autor wielu dróg wspinaczkowych zarówno w Polsce, jak i na świecie.
Miłość do gór przerodziła się w miłość do przyrody, a przede wszystkim do drzew.
Instruktor wspinaczki sportu - Uniwersytet Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie.
Instruktor Arborystyki – ABA International. Autor ok. 100 szkoleń arborystycznych.
Tree Worker EAC. Nauczyciel zawodu Tree Worker.
Inicjator organizacji Mistrzostw Polski we wspinaczce na drzewach.
Twórca projektu: Dlaczego warto zostawiać martwe drzewa tzw. Świadka w Bielsku-Białej.
Najbardziej inspirująca praca – to praca polegająca na opiece nad starodrzewiem, pomnikami przyrody. W pogoni za zaspokojeniem swojej ciekawości przemierzył kraj, aby zobaczyć najpiękniejsze sędziwe drzewa. Z zaangażowaniem poszerza swoją wiedzę na temat dendrologii i fitopatologii.

Swoją pasją zaraża najbliższych oraz kursantów.

dr Tomasz Skrzydłowski

Doktor nauk leśnych, absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu (studia magisterskie) oraz Wydziału Leśnego AR w Krakowie (studia doktoranckie). Po studiach pracował w Nadleśnictwie Parczew w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie oraz na Wydziale Leśnym AR w Krakowie. Od 2003 roku zatrudniony na stanowisku naukowym w Tatrzańskim Parku Narodowym, od 2006 roku przewodnik tatrzański.
Autor około osiemdziesięciu publikacji popularnonaukowych i naukowych dotyczących przyrody, głównie lasów. Zainteresowania zawodowe i prywatne są ściśle związane z przyrodą, w szczególności ekologią i hodowlą lasu, botaniką, herpetologią oraz ornitologią. Pasję przyrodniczą realizuje również, podróżując do parków narodowych obu Ameryk, Afryki, Azji, Oceanii i Europy, gdzie celem są miejsca w możliwie najmniejszym stopniu przekształcone przez człowieka.

mgr inż. Robert Sobolewski

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, mgr inż. ogrodnictwa i inż. architektury krajobrazu; obecnie doktorant w Instytucie Architektury Krajobrazu. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu ochrony środowiska oraz dendrologii, współautor Leksykonu Zieleni Wrocławia. Od 2017 współpracujący z fundacją Aquila i towarzystwem Miłośników Bolkowa na rzecz ochrony drzew i zielni, czego efektem są wspólne projekty, z których warto wymienić: Drzewa Dobrej Widawy oraz Edukacyjną Ścieżkę Dendrologiczną promującą najcenniejsze drzewa w Bolkowie (Dolny Śląsk). Na co dzień dydaktyk prowadzący edukacje w mediach społecznościowych. Autor szkoleń, warsztatów i spacerów dendrologicznych. Specjalizuje się w dendrologii, ochronie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, zieleni miejskiej oraz środowiskowych i przyrodniczych aspektach jakości życia w miastach, ze szczególnym uwzględnianiem warunków środowiska atmosferycznego.

Małgorzata Mizgalska

Z wykształcenia i zamiłowania przyrodnik, o głównych zainteresowaniach: ornitologia, lichenologia, mykologia, prawo ochrony przyrody. Specjalista i pasjonat GIS-u (staż w Niemieckiej Agencji Kosmicznej). Ekspertka z dużym doświadczeniem w administracji ochrony środowiska, zaangażowana w liczne projekty czynnej ochrony przyrody oraz interwencje na bazie przepisów ochrony przyrody. Biegła sądowa z zakresów ochrony przyrody i dendrologii. Inspektor Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym i Certyfikowany Inspektor Drzew. Szkoleniowiec i edukator, od lat prowadzący szkolenia adresowane do urzędników, służb, wymiaru sprawiedliwości oraz organizacji pozarządowych. Prywatnie miłośniczka kajakarstwa.

dr Magdalena Zarzycka

Absolwentka biologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, obroniła doktorat na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Członek Stowarzyszenia "Pluma Verde". Jest autorką licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Do jej głównych obszarów badawczych należą: flora i roślinność w kontekście antropopresji i zmian klimatu, fitogeografia (zwłaszcza gatunków inwazyjnych), ochrona przyrody
a rozwój turystyki. Organizowała i 
wielokrotnie prowadziła warsztaty popularyzujące wiedzę przyrodniczą na wszystkich szczeblach edukacji i dla różnych grup wiekowych i językowych. Jej zainteresowania naukowe to historia, muzyka, krajoznawstwo i balneologia.

dr Wojciech Zarzycki

Pracownik Polskiej Szkoły Dendrologii i Arborystyki, poprzednio wieloletni pracownik Uniwersytetu Śląskiego. Autor ok. 30 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu botaniki, ekologii i ochrony przyrody. Ponadto miłośnik historii starożytnej, archeologii, architektury romańskiej i jazzu.
Dorobek naukowy: https://scholar.google.com/citations?user=uZtXzVsAAAAJ&hl=pl&oi=ao

mgr inż. Przemysław Janusz

Architekt krajobrazu. Absolwent SGGW w Warszawie. 
> Inspektor nadzoru prac w terenach zieleni w tym zieleni zabytkowej (SITO/NOT nr 07/05/2014). Rzeczoznawca w zakresie: projektowania terenów zieleni, budowy i konserwacji terenów zieleni oraz drzewoznawstwa arborystyki (uprawa, ochrona, ocena). Trener, wykładowca, instruktor. Od 2001 roku razem z Rafałem Kozłowskim właściciel Pracowni Projektowej Architektury Krajobrazu JANUSZÓWKA w Bielsku-Białej (https://januszowka.plz wieloletnim doświadczeniem jako architekt krajobrazu. Członek Założyciel Rady Pracodawców przy BWS im. J. Tyszkiewicza. Partner Innowacyjnych działań Edukacyjnych.

Jasiek Krzeptowski Sabała

Pasjonat przyrody, absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Kocha Tatry. Od 2006 roku przewodnik tatrzański. Obecnie wykładowca na studiach podyplomowych „Edukacja przyrodniczo-leśna” organizowanych przez Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Specjalizuje się w wycieczkach przyrodniczych i edukacyjnych. Należy do Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych. Certyfikowany instruktor „interpretacji dziedzictwa kulturowego” zorganizowany przez Interpret Europe. Swoją wiedzę i doświadczenie w obszarze edukacji ekologicznej zdobywał na Uniwersytecie Colorado w obszarach chronionych USA (m.in. Rocky Mountian NP, Yellowstone NP, Badland NP).
Współautor przewodnika „Tatry i Zakopane” (Pascal, 2016), przewodnika „Podróżuj po Małopolsce w rytmie eko – region podhalański” (Fundusz Partnerstwa, 2020), oraz autor przewodnika „Tatry Zachodnie” (Bezdroża, 2021).

Jarema Andrzej Rabiński

Wieloletni biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, w zakresie ochrony środowiska. Wykładowca Federacji Arborystów Polskich. Przewodniczący komisji rewizyjnej Federacji Arborystów Polskich. Rzeczoznawca Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT) – Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” (P.S.D.Z.), w specjalności ochrona środowiska w toku realizacji i projektowania inwestycji budowlanych. Rzeczoznawca Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT) – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (S.I.T.O.), w specjalności ochrona środowiska. Rzeczoznawca Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT) – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (S.I.T.M.B.), w specjalności ochrona środowiska w toku realizacji i projektowania inwestycji budowlanych.

dr inż. Marzena Suchocka

Architekt krajobrazu, wykładowca. Jest Przewodniczącą sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Trener i egzaminator Instytutu Drzewa, kursu na Inspektora Drzewa oraz autor programu, trener i egzaminator kursu na Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Trener Kursu Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni SITO-NOT w Warszawie. Prowadziła badania nad wpływem prac budowlanych na żywotność drzew i oceny długoterminowego wpływu uszkodzeń, prace dotyczące oceny statyki drzew miejskich. Autorka metodyki podstawowej diagnostyki drzew opracowanej w ramach programu Drogi dla Natury, realizowanego w ramach programu Live przez Fundację Ekorozwoju. Udział w opracowaniu polskiej metody wyceny wartości drzew pod kierunkiem prof. Szczepanowskiej, obecnie będącej podstawą merytoryczną zmian w Ustawie o Ochronie Przyrody. Autorka serii monografii o ochronie drzew w procesie inwestycyjnym: „Organizacja robót na terenach zadrzewionych”, „Projekt ochrony drzew w procesie inwestycyjnym”, Inżynieryjne metody sadzenia, ochrony i poprawy warunków wzrostu drzew miejskich” (IGPIM 2016, Warszawa). Uczestniczyła w licznych wizytach stażowych w zakresie oceny statyki drzew oraz zarządzania drzewostanem opartym na metodzie VTA (Visual Tree Assessment) w Turynie oraz wielu wyjazdach stypendialnych, stażowych, i studyjnych m.in. Bordeux, Hamburg, Kornwalia, skąd sprowadzała dobre praktyki. Uczestniczyła w Europejskim programie badawczym mającym na celu badanie stresu drzew związanego z ekstremalnymi warunkami, członek Management Commitee Programu FP1106 FP COST Action STReESS - Studying Tree Response Extreme Even a SynthesiS.

mgr Piotr Ziegler

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunkach Fizyka i Ochrona Środowiska. Specjalizuje się w inwentaryzacji miejskich emisji gazów cieplarnianych oraz w wyznaczaniu wartości ich pochłaniania w sektorze LULUCF. Od 2019 roku obrońca przyrody. Jeden z najaktywniejszych działaczy Śląskiego Ruchu Klimatycznego, w którym prowadzi akcje edukacyjne na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian klimatycznych. Edukator ekologiczny i klimatyczny. Wielokrotnie prowadził wykłady podczas wydarzeń z zakresu szeroko rozumianej ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu antropopresji na środowisko przyrodnicze. Współzałożyciel i członek Komitetu inicjatywy uchwałodawczej mieszkanek i mieszkańców ws. Alarmu klimatycznego dla Katowic. Społeczny członek Rady ds. Jakości Powietrza przy Urzędzie Miejskim w Katowicach.

mgr Patrycja Pawłowska

Absolwentka biologii Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, obecnie doktorantka Szkoły Doktorskiej. Młody biolog z pasją do poznawania tajemnic natury i zdeterminowany do rozwijania swoich umiejętności. Z zapałem poznaje życie dzikich zapylaczy i pszczół, co wykorzystuje w swoich badaniach naukowych. Stale poszerzająca swoją wiedzę oraz dorobek naukowy z zakresu fizjologii zwierząt i ekotoksykologii. Współautorka „wojewódzkiego programu ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030” przygotowywanego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach. Prowadziła warsztaty biologiczne oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, obecnie przybliża studentom fizjologię zwierząt. Prywatnie miłośniczka natury i sztuki.

dr Justyna Kierat

Tematem jej pracy magisterskiej i doktorskiej, obronionych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, były zagadnienia związane z rozrodem pszczół samotnic, głównie murarki ogrodowej. Obecnie zajmuje się wszystkimi dzikimi pszczołami, badając ich bioróżnorodność m.in. w okolicach Krakowa i Kampinoskim Parku Narodowym, a tak naprawdę wszędzie, gdzie zdarzy jej się zawędrować. Zanim zajęła się pszczołami, jej zainteresowania skupiały się głównie wokół ptaków i dotąd zdarza jej się prowadzić zajęcia edukacyjne na ich temat (choć zdecydowanie częściej edukuje na temat pszczół). Wykonuje ilustracje przyrodnicze, rysując do materiałów edukacyjnych i książek. Autorka kilku książek dla dzieci, m.in. „Pszczół miodnych i niemiodnych” (Multico, 2018).

dr Mariusz Simka

Absolwent kierunku biologia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prace dyplomowe realizował z zakresu zoologii oraz fitosocjologii. Autor i współautor licznych inwentaryzacji i raportów oceny oddziaływania na środowisko, między innymi dla inwestycji liniowych, w tym dróg krajowych i ekspresowych. Koordynator i współautor monitoringów siedlisk przyrodniczych i gatunków w ramach projektów LIFE+ oraz na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Posługuje się m in. metodyką badań fitosocjologicznych Braun-Blanqueta, Makrofitową Metodą Oceny Rzek (MMOR) oraz Polskim Wielometrycznym Wskaźnikiem Stanu Ekologicznego Rzek (MMI_PL). Opracowywał i prowadził liczne prelekcje, wycieczki przyrodnicze i warsztaty popularyzujące naukę dla różnych grup wiekowych.

mgr Joanna Kubiak

Absolwentka Wydziału Biologii na Uniwersytecie Gdańskim. Edukacja przyrodnicza od zawsze daje jej wiele satysfakcji i poczucie spełnienia. Przez 6 lat uczyła przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej i liceum Montessori. Szczególnie ceni sobie wyjścia terenowe i obserwacje tego, co nas otacza. Obecnie największą radość czerpie z odkrywania przyrody z dziećmi, dlatego sporo czasu spędza w terenie m.in. organizując zajęcia terenowe dla najmłodszych. Swoimi obserwacjami i doświadczeniami dzieli się na Instagramie na profilu @przyrodnicza_mama.