Wykładowcy

Marcin Szczotka

Arborysta z ponad 20-letnim doświadczeniem.
Pomysłodawca i współzałożyciel szkoły.
Wspinacz górski/skalny - autor wielu dróg wspinaczkowych zarówno w Polsce, jak i na świecie.
Miłość do gór przerodziła się w miłość do przyrody, a przede wszystkim do drzew.
Instruktor wspinaczki sportu - Uniwersytet Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie.
Instruktor Arborystyki – ABA International. Autor ok. 100 szkoleń arborystycznych.
Tree Worker EAC. Nauczyciel zawodu Tree Worker.
Inicjator organizacji Mistrzostw Polski we wspinaczce na drzewach.
Twórca projektu: Dlaczego warto zostawiać martwe drzewa tzw. Świadka w Bielsku-Białej.
Najbardziej inspirująca praca – to praca polegająca na opiece nad starodrzewiem, pomnikami przyrody. W pogoni za zaspokojeniem swojej ciekawości przemierzył kraj, aby zobaczyć najpiękniejsze sędziwe drzewa. Z zaangażowaniem poszerza swoją wiedzę na temat dendrologii i fitopatologii.

Swoją pasją zaraża najbliższych oraz kursantów.

dr Tomasz Skrzydłowski

Doktor nauk leśnych, absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu (studia magisterskie) oraz Wydziału Leśnego AR w Krakowie (studia doktoranckie). Po studiach pracował w Nadleśnictwie Parczew w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie oraz na Wydziale Leśnym AR w Krakowie. Od 2003 roku zatrudniony na stanowisku naukowym w Tatrzańskim Parku Narodowym, od 2006 roku przewodnik tatrzański.
Autor około osiemdziesięciu publikacji popularnonaukowych i naukowych dotyczących przyrody, głównie lasów. Zainteresowania zawodowe i prywatne są ściśle związane z przyrodą, w szczególności ekologią i hodowlą lasu, botaniką, herpetologią oraz ornitologią. Pasję przyrodniczą realizuje również, podróżując do parków narodowych obu Ameryk, Afryki, Azji, Oceanii i Europy, gdzie celem są miejsca w możliwie najmniejszym stopniu przekształcone przez człowieka.

dr Robert Sobolewski

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, mgr inż. ogrodnictwa i inż. architektury krajobrazu; obecnie doktorant w Instytucie Architektury Krajobrazu. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu ochrony środowiska oraz dendrologii, współautor Leksykonu Zieleni Wrocławia. Od 2017 współpracujący z fundacją Aquila i towarzystwem Miłośników Bolkowa na rzecz ochrony drzew i zielni, czego efektem są wspólne projekty, z których warto wymienić: Drzewa Dobrej Widawy oraz Edukacyjną Ścieżkę Dendrologiczną promującą najcenniejsze drzewa w Bolkowie (Dolny Śląsk). Na co dzień dydaktyk prowadzący edukacje w mediach społecznościowych. Autor szkoleń, warsztatów i spacerów dendrologicznych. Specjalizuje się w dendrologii, ochronie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, zieleni miejskiej oraz środowiskowych i przyrodniczych aspektach jakości życia w miastach, ze szczególnym uwzględnianiem warunków środowiska atmosferycznego.

Małgorzata Mizgalska

Z wykształcenia i zamiłowania przyrodnik, o głównych zainteresowaniach: ornitologia, lichenologia, mykologia, prawo ochrony przyrody. Specjalista i pasjonat GIS-u (staż w Niemieckiej Agencji Kosmicznej). Ekspertka z dużym doświadczeniem w administracji ochrony środowiska, zaangażowana w liczne projekty czynnej ochrony przyrody oraz interwencje na bazie przepisów ochrony przyrody. Biegła sądowa z zakresów ochrony przyrody i dendrologii. Inspektor Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym i Certyfikowany Inspektor Drzew. Szkoleniowiec i edukator, od lat prowadzący szkolenia adresowane do urzędników, służb, wymiaru sprawiedliwości oraz organizacji pozarządowych. Prywatnie miłośniczka kajakarstwa.


mgr inż. Przemysław Janusz

Architekt krajobrazu. Absolwent SGGW w Warszawie. 
> Inspektor nadzoru prac w terenach zieleni w tym zieleni zabytkowej (SITO/NOT nr 07/05/2014). Rzeczoznawca w zakresie: projektowania terenów zieleni, budowy i konserwacji terenów zieleni oraz drzewoznawstwa arborystyki (uprawa, ochrona, ocena). Trener, wykładowca, instruktor. Od 2001 roku razem z Rafałem Kozłowskim właściciel Pracowni Projektowej Architektury Krajobrazu JANUSZÓWKA w Bielsku-Białej (https://januszowka.plz wieloletnim doświadczeniem jako architekt krajobrazu. Członek Założyciel Rady Pracodawców przy BWS im. J. Tyszkiewicza. Partner Innowacyjnych działań Edukacyjnych.


dr Mariusz Simka

Absolwent kierunku biologia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prace dyplomowe realizował z zakresu zoologii oraz fitosocjologii. Autor i współautor licznych inwentaryzacji i raportów oceny oddziaływania na środowisko, między innymi dla inwestycji liniowych, w tym dróg krajowych i ekspresowych. Koordynator i współautor monitoringów siedlisk przyrodniczych i gatunków w ramach projektów LIFE+ oraz na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Posługuje się m in. metodyką badań fitosocjologicznych Braun-Blanqueta, Makrofitową Metodą Oceny Rzek (MMOR) oraz Polskim Wielometrycznym Wskaźnikiem Stanu Ekologicznego Rzek (MMI_PL). Opracowywał i prowadził liczne prelekcje, wycieczki przyrodnicze i warsztaty popularyzujące naukę dla różnych grup wiekowych.


mgr Piotr Ziegler

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunkach Fizyka i Ochrona Środowiska. Specjalizuje się w inwentaryzacji miejskich emisji gazów cieplarnianych oraz w wyznaczaniu wartości ich pochłaniania w sektorze LULUCF. Od 2019 roku obrońca przyrody. Jeden z najaktywniejszych działaczy Śląskiego Ruchu Klimatycznego, w którym prowadzi akcje edukacyjne na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian klimatycznych. Edukator ekologiczny i klimatyczny. Wielokrotnie prowadził wykłady podczas wydarzeń z zakresu szeroko rozumianej ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu antropopresji na środowisko przyrodnicze. Współzałożyciel i członek Komitetu inicjatywy uchwałodawczej mieszkanek i mieszkańców ws. Alarmu klimatycznego dla Katowic. Społeczny członek Rady ds. Jakości Powietrza przy Urzędzie Miejskim w Katowicach.

Jasiek Krzeptowski Sabała

Pasjonat przyrody, absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Kocha Tatry. Od 2006 roku przewodnik tatrzański. Obecnie wykładowca na studiach podyplomowych „Edukacja przyrodniczo-leśna” organizowanych przez Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Specjalizuje się w wycieczkach przyrodniczych i edukacyjnych. Należy do Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych. Certyfikowany instruktor „interpretacji dziedzictwa kulturowego” zorganizowany przez Interpret Europe. Swoją wiedzę i doświadczenie w obszarze edukacji ekologicznej zdobywał na Uniwersytecie Colorado w obszarach chronionych USA (m.in. Rocky Mountian NP, Yellowstone NP, Badland NP).
Współautor przewodnika „Tatry i Zakopane” (Pascal, 2016), przewodnika „Podróżuj po Małopolsce w rytmie eko – region podhalański” (Fundusz Partnerstwa, 2020), oraz autor przewodnika „Tatry Zachodnie” (Bezdroża, 2021).


prof. dr hab. inż. Wojciech Pusz

Fitopatolog i przyrodnik z Katedry Ochrony Roślin, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zajmuje się badaniami chorób roślin w ekosystemach leśnych w tym roślin inwazyjnych i obcych. Prowadzi doświadczenia nad wykorzystaniem biostymulatorów w ograniczaniu chorób drzew. Członek Polskiego Towarzystwa Leśnego, Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Kieruje Leśnym Zakładem Doświadczalnym UPWr w Złotówku. Zajmuje się także edukacją przyrodniczo-leśną oraz popularyzacją wiedzy fitopatologicznej w social mediach (Fb, YT, blog).

dr inż. Marzena Suchocka

Architekt krajobrazu, wykładowca. Jest Przewodniczącą sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Trener i egzaminator Instytutu Drzewa, kursu na Inspektora Drzewa oraz autor programu, trener i egzaminator kursu na Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Trener Kursu Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni SITO-NOT w Warszawie. Prowadziła badania nad wpływem prac budowlanych na żywotność drzew i oceny długoterminowego wpływu uszkodzeń, prace dotyczące oceny statyki drzew miejskich. Autorka metodyki podstawowej diagnostyki drzew opracowanej w ramach programu Drogi dla Natury, realizowanego w ramach programu Live przez Fundację Ekorozwoju. Udział w opracowaniu polskiej metody wyceny wartości drzew pod kierunkiem prof. Szczepanowskiej, obecnie będącej podstawą merytoryczną zmian w Ustawie o Ochronie Przyrody. Autorka serii monografii o ochronie drzew w procesie inwestycyjnym: „Organizacja robót na terenach zadrzewionych”, „Projekt ochrony drzew w procesie inwestycyjnym”, Inżynieryjne metody sadzenia, ochrony i poprawy warunków wzrostu drzew miejskich” (IGPIM 2016, Warszawa). Uczestniczyła w licznych wizytach stażowych w zakresie oceny statyki drzew oraz zarządzania drzewostanem opartym na metodzie VTA (Visual Tree Assessment) w Turynie oraz wielu wyjazdach stypendialnych, stażowych, i studyjnych m.in. Bordeux, Hamburg, Kornwalia, skąd sprowadzała dobre praktyki. Uczestniczyła w Europejskim programie badawczym mającym na celu badanie stresu drzew związanego z ekstremalnymi warunkami, członek Management Commitee Programu FP1106 FP COST Action STReESS - Studying Tree Response Extreme Even a SynthesiS.


dr Justyna Kierat

Tematem jej pracy magisterskiej i doktorskiej, obronionych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, były zagadnienia związane z rozrodem pszczół samotnic, głównie murarki ogrodowej. Obecnie zajmuje się wszystkimi dzikimi pszczołami, badając ich bioróżnorodność m.in. w okolicach Krakowa i Kampinoskim Parku Narodowym, a tak naprawdę wszędzie, gdzie zdarzy jej się zawędrować. Zanim zajęła się pszczołami, jej zainteresowania skupiały się głównie wokół ptaków i dotąd zdarza jej się prowadzić zajęcia edukacyjne na ich temat (choć zdecydowanie częściej edukuje na temat pszczół). Wykonuje ilustracje przyrodnicze, rysując do materiałów edukacyjnych i książek. Autorka kilku książek dla dzieci, m.in. „Pszczół miodnych i niemiodnych” (Multico, 2018).

mgr Patrycja Pawłowska

Absolwentka biologii Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, obecnie doktorantka Szkoły Doktorskiej. Młody biolog z pasją do poznawania tajemnic natury i zdeterminowany do rozwijania swoich umiejętności. Z zapałem poznaje życie dzikich zapylaczy i pszczół, co wykorzystuje w swoich badaniach naukowych. Stale poszerzająca swoją wiedzę oraz dorobek naukowy z zakresu fizjologii zwierząt i ekotoksykologii. Współautorka „wojewódzkiego programu ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030” przygotowywanego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach. Prowadziła warsztaty biologiczne oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, obecnie przybliża studentom fizjologię zwierząt. Prywatnie miłośniczka natury i sztuki.


mgr Anna Chęć

Edukatorka, trenerka, animatorka, działaczka społeczna, permakulturowa ogrodniczka. Żyje, uprawia warzywa i dba o bioróżnorodność w siedlisku: Dolina Bawole Serce w Bystrej, u podnóża Beskidów, gdzie prowadzi działania edukacyjne z wykorzystaniem autorskiej ścieżki edukacyjnej „Ogrody Dla Ziemi”. Prowadzi Fundację „Świat W Naszych Rękach” działając na rzecz ekologii, odpowiedzialności społecznej, praw zwierząt, świadomej konsumpcji, lokalnych zmian i edukacji, która zmienia świat. Prowadzi warsztatownię Działaj z Chęcią. Absolwentka magisterskich studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Śląskim, kulturoznawczych (zarządzanie instytucjami kultury, media i kultura medialna) w Wyższej Szkle Administracji, Szkoły trenerskiej Meritum w Katowicach, wielu kursów i szkoleń w tym edukacji ekologicznej, prowadzenia nowoczesnych kampanii społecznych, projektowania permakulturowego (certyfikat PDC), Polsko-Amerykańskiej szkoły liderów i wielu innych. Od 17 lat zawodowo zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną w różnych tematykach (bioróżnorodność, klimat, zero waste, czyste powietrze, dobrostan zwierząt, działania obywatelskie i społeczne na rzecz zmiany). Od 25 lat aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, instytucjami, szkołami, domami kultury, urzędami miast, placówkami, kinami, firmami i osobami. Autorka i koordynatorka kilkuset projektów, programów, raportów, scenariuszy i inicjatyw. Wierzy, że „Zmiana jest możliwa. Tu i teraz z tym, co mamy. Ważny jest każdy mały krok” (motto Fundacji Świat w Naszych Rękach).

dr Maciej Kozak

Doktor nauk biologicznych, botanik i mykolog, absolwent i wieloletni pracownik Instytutu Botaniki UJ. Od najmłodszych lat pasjonat polskiej (i nie tylko) przyrody, autor lub współautor ponad 60 prac naukowych, w tym kilku opracowań o charakterze monograficznym (m. in. dotyczących zróżnicowania grzybów wielkoowocnikowych w Gorcach oraz zróżnicowania i przemian zbiorowisk półnaturalnych w Gorcach). Realizował szereg projektów naukowych dotyczących zwłaszcza zasobów rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych oraz grzybów wielkoowocnikowych w Polsce, a także zmian zachodzących w szacie roślinnej polskich Karpat. Współautor podręczników metodycznych do prowadzenia monitoringu siedlisk przyrodniczych Natura 2000, autor wielu opracowań o charakterze inwentaryzacji i waloryzacji  przyrodniczych z zakresu botaniki i mykologii. Od lat współpracuje z wieloma instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody. Od roku 2014 jest członkiem Rady Naukowej Gorczańskiego Parku  Narodowego, a od roku 2015 również  Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Opolu.

mgr Joanna Kubiak

Absolwentka Wydziału Biologii na Uniwersytecie Gdańskim. Edukacja przyrodnicza od zawsze daje jej wiele satysfakcji i poczucie spełnienia. Przez 6 lat uczyła przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej i liceum Montessori. Szczególnie ceni sobie wyjścia terenowe i obserwacje tego, co nas otacza. Obecnie największą radość czerpie z odkrywania przyrody z dziećmi, dlatego sporo czasu spędza w terenie m.in. organizując zajęcia terenowe dla najmłodszych. Swoimi obserwacjami i doświadczeniami dzieli się na Instagramie na profilu @przyrodnicza_mama.


dr Maciej Żołnierczuk

Doktor ogrodnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obecnie pracuje w Dziale Rozwoju Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, gdzie pełni funkcję głównego specjalisty ds. ochrony krajobrazu. Laureat konkursu TEORIA organizowanego przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza – w zwycięskiej pracy poruszył tematykę „Języka kultury szklanej architektury”, w której szczególną uwagę zwrócił na powiązania pomiędzy obiektami kultury i krajobrazem. Uczestnik programów międzynarodowych m.in. Erasmus (University of Copenhagen), CEEPUS (Corvinus University of Budapest), Erasmus+ (Parques de Sintra), ARRE Mobility Grant (Prussian Palaces and Gardens Foundation Berlin-Brandenburg) The V4 Heritage Academy - Management of the UNESCO World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries. Współautor podręczników z zakresu architektury krajobrazu dla szkół wyższych i techników. Współautor podręczników dla techników oraz uczelni, a także artykułów naukowych i popularnonaukowych taktujących m.in. o ochronie wartości krajobrazowych.


mgr inż. Izabela Sachajdakiewicz

Tematem inwazji biologicznych zajmuje się od 2003 r., kiedy zetknęła się z zagadnieniem IGO i połknęła bakcyla. Od tego czasu bada rozmieszczenie kaukaskich barszczy w Polsce, aktywnie poszukując tak miejsc ich występowania, jak i sposobów na efektywne zarządzanie ich inwazją.

Inicjatorka akcji Ogólnopolski Spis Powszechny Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego, na podstawie którego powstała internetowa mapa stanowisk barszczy. Współautorka opracowanych na zlecenie GDOŚ kompendiów dotyczących zwalczania inwazyjnych gatunków roślin (m.in. kaukaskich barszczy, rdestowców, niecierpków, kolczurki klapowanej), a także „Wytycznych dotyczących zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski". Autorka licznych opracowań naukowych oraz praktycznych, w tym inwentaryzacji i programów zwalczania. Pomaga w rozpoznawaniu IGO i w doborze strategii zwalczania. Swoją wiedzą dzieli się m.in. za pośrednictwem szkoleń, a także serwisu: https://barszcz.edu.pl i fanpage'u: Barszcz Sosnowskiego i Barszcz Olbrzymi w Polsce. Stale współpracuje z ośrodkami naukowymi, fundacjami i stowarzyszeniami związanymi z inwazyjnymi gatunkami obcymi, a także z gminami oraz właścicielami i zarządcami terenów objętych inwazjami.

dr Rafał Maciaszek

Pracownik naukowy Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt w Instytucie
Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Inicjator projektu Łowca Obcych. Ukończył studia inżynierskie (2012-2016) i magisterskie (2016-2017) na Wydziale Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich (specjalizacja zwierzęta dzikie). Następnie ukończył studia doktoranckie (2017-2023) na kierunku Hodowla Zwierząt w Instytucie Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Pracę doktorską zatytułowaną „Potencjał inwazyjny epibiontów krewetek z rodzaju Neocaridina oraz metody kontroli ich ekspansji” obronił z wyróżnieniem 23 października 2023 r. Stopień naukowy dr inż. został zatwierdzony przez Radę Dyscypliny Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie 20 listopada 2023 r.  

Od prawie 20 lat pracuje z krewetkami akwariowymi zajmując się głównie selekcją ich ubarwienia oraz problemami zdrowotnymi w hodowli Kumak Shrimp. Zapraszany w roli eksperta do realizacji projektów badawczych dotyczących opracowania metod kontroli IGO realizowanych przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, a także udziału w Państwowym Monitoringu Środowiska poprzez realizację monitoringu podlegającego ochronie raka szlachetnego. Jako jeden z ekspertów prowadzi szkolenia z zakresu IGO organizowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska dla przedstawicieli parków narodowych, parków krajobrazowych, Polskiego Związku Łowieckiego, Polskiego Związku Wędkarskiego, Lasów Państwowych, Wód Polskich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, a także pracowników naukowych zajmujących się tematyką IGO. W roku 2021 został oficjalnym delegatem Polski na Forum Naukowym ds. Inwazyjnych Gatunków Obcych przy Komisji Europejskiej, a także recenzentem ocen ryzyka dla IGO dla IAS Team. W tym samym roku za swoją działalność edukacyjną i prospołeczną został uhonorowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska tytułem Klimatycznego Człowieka Roku. 

W roku 2019 zainicjowałem projekt Łowca Obcych, któremu w głównej mierze poświęcona jest niniejsza strona. W ramach Łowcy Obcych tworzę rozwiązania dla ochrony przyrody, a także promuję odpowiedzialność człowieka za gatunki obce.