Gatunki inwazyjne

 

Specjalista ds. gatunków inwazyjnych

Zakres tematyczny:

1. Inwazje biologiczne – wprowadzenie
– problemy w definiowaniu gatunków inwazyjnych
– gatunek obcy a gatunek inwazyjny
– gatunki ekspansywne a gatunki inwazyjne
– wpływ na ekosystemy
– straty ekonomiczne wywołane oddziaływaniem gatunków inwazyjnych
– akty prawne
– postępowanie administracyjne w przypadku stwierdzenia gatunków inwazyjnych
– pytania i odpowiedzi

2. Inwazyjne gatunki obce roślin (Izabela Sachajdakiewicz)
– ministerialne i unijne listy gatunków inwazyjnych - rośliny
– przegląd inwazyjnych gatunków roślin i źródeł informacji na ich temat
– wdrażanie obowiązujących przepisów – aspekty praktyczne
– metody zwalczania
– dobre praktyki
– pytania i odpowiedzi

3. Inwazyjne gatunki obce zwierząt (Rafał Maciaszek)
– ministerialne i unijne listy gatunków inwazyjnych - zwierzęta
– przegląd inwazyjnych gatunków zwierząt i źródeł informacji na ich temat
– wdrażanie obowiązujących przepisów – aspekty praktyczne
– metody zwalczania
– dobre praktyki
– pytania i odpowiedzi

Kurs podstawowy

Prowadzący: Izabela Sachajdakiewicz, Rafał Maciaszek

Forma: online

Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych z egzaminem

Termin: 18-20 listopada  (18 oraz 19 listopada godz. 9:00-13:00, 20 listopada godz. 16:00-20.00)

Rozkład zajęć: kolejna edycja jesienią

Cena szkolenia: 850 PLN brutto - szkolenie, egzamin i certyfikat Specjalisty ds. gatunków inwazyjnych 

Egzamin poprawkowy: 120 PLN brutto

Dokumenty potwierdzające udział w kursie oraz pozytywny wynik egzaminu (zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz certyfikat) generujemy i udostępniamy w formie elektronicznej.

Warunkiem udziału w kursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie płatności  na konto 05 1090 1740 0000 0001 4686 6860. 
P
rzed planowanym szkoleniem otrzymasz wiadomość z linkiem dostępu.

Regulamin szkolenia

ZAREJESTRuJ SIĘ!