SEMINARIUM

 

Program seminarium:

12:00 – 12:05 Przywitanie uczestników i przedstawienie prelegentów 
– Agnieszka Kudła Dyrektor Polskiej Szkoły Dendrologii i Arborystyki

 12:05 – 12:50 Drzewa na terenach miejskich. Właściwa pielęgnacja i jej korzyści dla społeczeństwa, aspekty prawne pielęgnacji drzew 
– Agnieszka Malawska

 12:50 – 13:05 Dyskusja

 13:05 – 13:50 Waloryzacja drzew na terenach miejskich w świetle skutków zmieniającego się klimatu. Drzewa jako dostawcy usług ekosystemowych w miastach –  case study, best practices.
– Przemysław Janusz

13:50 – 14:05 Dyskusja

14:05 – 15:50 Prezentacja wykonania prawidłowej oceny stanu zdrowotnego drzewa, m.in. przy użyciu tomografu, omówienie nowoczesnych technologii z zakresu praktycznego wdrażania rozwiązań diagnostycznych, dokumentacja dotycząca oceny, ekspertyzy, czy inwentaryzacji drzew 
– Mirosław Szklarski

15:50 – 16:05 Dyskusja

16:05 – 16:10 Podsumowanie i zakończenie seminarium 
– Agnieszka Kudła Dyrektor Polskiej Szkoły Dendrologii i Arborystyki

Prelegenci:

Agnieszka Malawska - mgr biologii, absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikat VCC: dendrolog i arborysta, ponad 6- letnie doświadczenie w zakresie dendrologii, autorka publikacji: "Ochrona pomnikowa drzew w skali regionalnej na przykładzie Bielska-Białej (woj. śląskie)" Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 28.12.2021, wieloletni pracownik UM BB wydział Ochrony Środowiska i Energii, obecnie certyfikowany dendrolog w firmie, specjalizujący się tematyce drzew na terenach miejskich

Przemysław Janusz - absolwent SGGW w Warszawie, w 2014 r. ukończył kurs i otrzymał tytuł Inspektor nadzoru prac w terenach zieleni, w tym zieleni zabytkowej SITO/NOT nr 07/05/2014; oraz certyfikowanego inspektora drzew CID 2017. Jest również rzeczoznawcą w zakresie projektowania terenów zieleni, budowy i konserwacji terenów zieleni oraz drzewoznawstwa i arborystyki (uprawa, ochrona, ocena).

Jest autorem i współautorem licznych realizacji prywatnych ogrodów w kraju i za granicą, w tym przestrzeni utrzymanych w duchu współczesnego modernizmu, krajobrazowych, naturalistycznych, historycznych, często wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków. Plac Św. Jakuba w Szczyrku, wieża widokowa na Śnieżniku, Park Etnograficzny w Ślemieniu, zagospodarowanie wokół wieży szybu Prezydent w Chorzowie – to tylko nieliczne projekty jego autorstwa zrealizowane w przestrzeniach publicznych. Niektóre ze swoich realizacji prezentował jako uczestnik programów telewizyjnych, emitowanych m.in. w stacjach TVN, TVN Style, TVN Meteo, TVP1.

Prowadzi prace studialne i badawcze na temat nowych metod łączenia formy architektonicznej z szatą roślinną. Jest autorem opracowań z zakresu dendrologii, krajobrazu kulturowego, rewitalizacji, rewaloryzacji. Prócz pracy projektowej i badawczej jest ambasadorem innowacyjnych działań edukacyjnych, wykładowcą i instruktorem ABA Internationale w Polskiej Szkole Dendrologii.

Ukończył liczne kursy i warsztaty dokształcające, m.in. wszystkie Kongresy Drzew, Wycinka drzew a gatunki chronione, Ornitofauna w diagnostyce drzew, Wykonywanie prac na drzewach weteranach, Budowa i rodzaje rozwidleń w ocenie drzew.

Publikacje:
Piotr Murdza Project coordinator, Urszula Forczek-Brataniec Association of Landscape Architecture, Przemysław Janusz Central Square w Szczyrk

Contemporary landscape architecture in Visegrad countries 2015

Przemysław Janusz, Rafał Kozłowski: Ogród czerwony; Ogród wiejski krajobraz; Ogród cieni;  W: Ogrody Projekty Polskich Architektów Krajobrazu. Pod red. E. Olszewska. Warszawa: Wydaw. Muza, 2009

Przemysław Janusz: Ogród w symbiozie z wnętrzem; Ogród na zboczu Łysej Góry; Ogród w Czeladzi, W: Polscy Architekci Krajobrazu. Pod red. A. Krusikiewicz. Szczecin: Wydaw. Krusikiewicz, 2007

 Mirosław Szklarski – absolwent Polskiej Szkoły Dendrologii i Arborystyki na kierunku Dendrolog i Arborysta, ukończył liczne specjalistyczne kursy arborystyczne, certyfikowany diagnosta przez firmę Fakopp z diagnostyki instrumentalnej drzew, od 2019 r. pracownik firmy Dalpinex – na stanowisku diagnosty drzew (tomografia soniczna, elektryczna, pulling testy), czynny działacz Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego oraz międzynarodowej organizacji ABA International, trener w realizacji szkoleń m.in. dla Urząd Miejskie w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska, ENVI Michał Nowak, Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawa: diagnostyka drzew z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych oraz obsługa urządzeń do diagnostyki drzew.