Rekrutacja

 

 

TERMIN
Rekrutacja  na rocznik 2023/2024  trwa do 5 marca 2023 r.

Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata czesnego do dnia  5 marca 2023 r.  na konto 05109017400000000146866860  z dopiskiem P.S.D.A. 2022.  

Ilość miejsc ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

Pierwsze zajęcia  rozpoczynamy 1.04.2023 r.

 

WYMAGANIA
Naukę  w szkole mogą podjąć osoby, które ukończyły 18 lat i mają wykształcenie średnie (egzamin maturalny nie jest wymagany).

OPŁATA
Warunkiem rozpoczęcia nauki jest uiszczenie płatności czesnego do dnia  5 marca 2023 r.  na konto 05109017400000000146866860 z dopiskiem P.S.D.A. 2023.

Koszt nauki w Polskiej Szkole Dendrologii i Arborystyki to 8600 PLN co obejmuje 320 godzin nauki (szkoła trwa 12 miesięcy).

Dla chętnych istnieje możliwość rozłożenia kwoty na 12 rat  płatnych miesięcznie. Wówczas będzie podpisana z kandydatem umowa na płatność w systemie miesięcznym. Jest to koszt brutto.

EGZAMINY
Wszystkie zajęcia zakończą się testami sprawdzającymi wiedzę kandydata i nabyte umiejętności. Uczniowie otrzymają dyplom ukończenia Polskiej Szkoły Dendrologii i Arborystyki. 

W ramach szkoły można przystąpić również do zewnętrznego egzaminu według standardów VCC z klasyfikacji zawodowej: dendrolog.

Koszt certyfikowanego egzaminu zewnętrznego to kwota 800 PLN brutto.

INFORMACJE
Agnieszka tel. 534 416 106
e-mail: sekretariat@szkoladendrologii.pl

 

 

Z życia lasu