Rekrutacja

 


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rekrutacji na kierunek Edukator Ekologiczny rocznik 2023/2024  zadzwoń lub napisz do nas!

INFORMACJE
Agnieszka tel. 534 416 106
e-mail: sekretariat@szkoladendrologii.pl

WYMAGANIA
Naukę  w szkole mogą podjąć osoby, które ukończyły 18 lat i mają wykształcenie średnie (egzamin maturalny nie jest wymagany.)

EGZAMINY
Wszystkie zajęcia zakończą się testami sprawdzającymi wiedzę kandydata i nabyte umiejętności. Uczniowie otrzymają dyplom ukończenia Polskiej Szkoły Dendrologii i Arborystyki.