Plan zajęć 2024/2025 - Łódź

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PSDiA 2024/2025 - Łódź

Data
Przedmiot
Miejsce zajęć
12/13.10.2024
Rozpoczęcie roku - tematy organizacyjne. Podstawy  fizjologii drzew i krzewów. Systematyka i nazewnictwo roślin naczyniowych.
Łódź
26/27.10.2024
Dendrologia - morfologia/ Dendroflora terenów historycznie cennych.
Łódź
9/10.11.2024
Mykologia: grzyby nadrzewne, mikoryza - rozpoznawanie, wpływ grzybów na drzewa. 
Łódź
23/24.11.2024
Patogeny drzew.
Łódź
14/15.12.2024
Dendrologia - stan bezlistny/ Wigilia
Łódź
11/12.01.2025
GIS (Geographical Information Systems) - Systemy Informacji Geograficznej/Wiązania arborystyczne 
Łódź
18/19.01.2025
Prawo w ochronie drzew: Prawo i procedury związane z ochroną i usuwaniem zieleni wysokiej (drzewa i krzewy). w ujęciu praktycznym. Wnioskowanie o usunięcie i pielęgnację zieleni, kompetencje organów ze szczególnym uwzględnieniem zieleni zabytkowej.
online
1/2.02.2025
Dendroflora terenów historycznie cenne/ Ekologia miasta
Łódź
22/23.02.2025
Drzewa przy drogach/zieleń przy drogach.
online
8/9.03.2025
Diagnostyka drzew/Arborystyka/wykorzystanie urządzeń diagnostycznych.
Łódź 
22/23.03.2025
Diagnostyka drzew/Arborystyka/wykorzystanie urządzeń diagnostycznych.
Łódź 
12/13.04.2025
Szkółkarstwo.
miejsce do potwierdzenia 
26/27.04.2025
Drzewa na placu budowy. Kosztorysy inwestorskie.
Warszawa
16/17/18.05.2025
Szkolenie arborystyczne na wysokości.
Lachowice
7/8.06.2025
Ochrona gatunkowa grzybów, roślin i zwierząt w aspekcie usuwania drzew i krzewów. Zadrzewienia jako siedliska i i ostoje gatunków chronionych. Oględziny drzew i krzewów w zakresie występowania gatunków chronionych: omówienie gatunków chronionych związanych z zadrzewieniami (grzyby, porosty, owady, płazy, gady, ptaki, ssaki); omówienie sposobów identyfikacji występowania gatunków chronionych i metod ich inwentaryzacji.
miejsce do potwierdzenia 
21/22.06.2025
Dendrologia/ Dendroflora terenów historycznie cennych
Wrocław
30/31.08.2025
 Dendrologia - gatunki nagonasienne (iglaste)/ zaliczenie zielnika
Łódź
13/14.09.2025
Nasadzenia/ Warsztaty z planowania/ zaliczenia zielników
Łódź 
październik/termin zostanie podany 
Egzamin zewnętrzny. 
Łódź