Pszczoły w mieście

 

Specjalista ds. owadów zapylających w warunkach miejskich

Zakres tematyczny:

– zapylacze jako element ekosystemu miejskiego
– przegląd gatunków oraz głównych grup zapylaczy
– gatunki chronione występujące w miastach
– gatunki wypierane przez pszczoły miodne
– rodzime gatunki roślin miododajnych
– inwazyjne gatunki roślin miododajnych jako zagrożenie dla
różnorodności biologicznej
– siedliska zapylaczy w miastach (spontaniczne i sztuczne - jakie są
i powinny być)
– miejsce pszczoły miodnej w środowisku miejskim – przyjaciel czy
wróg?
– pasieki miejskie – rodzaje, celowość tworzenia, wpływ na
ekosystemy
– pasieki miejskie – zjawisko przepszczelenia, opieka nad pasieką
(prawidłowe leczenie i higiena – ważne w kontekście
rozprzestrzeniania chorób)
– pszczoły i pasieki a greenwashing
– pszczelarstwo a ekologia, pszczelarstwo a etyka
– „domki” dla owadów – rodzaje, dobre praktyki, odpowiedni
dobór miejsc, zróżnicowanie konstrukcyjne w zależności od
gatunków, baza pokarmowa
– martwe drewno jako siedlisko dla zapylaczy

Kurs podstawowy

Prowadzący: mgr Patrycja Pawłowska

Forma: online

Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych

Termin: 21-23.03.2023 od godz. 16:30

Cena szkolenia: 490 PLN  + 120 PLN egzamin i certyfikat Specjalisty ds. owadów zapylających w warunkach miejskich

Warunkiem udziału w kursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie płatności do dnia
12 marca 2023 r. na konto 
0510901740000000014686686.
P
rzed planowanym szkoleniem otrzymasz wiadomość z linkiem dostępu.

Regulamin szkolenia

ZAREJESTRUJ SIĘ!