Pszczoły w mieście

 

Specjalista ds. owadów zapylających w warunkach miejskich

Zakres tematyczny:

– zapylacze jako element ekosystemu miejskiego
– różnorodność zapylaczy
– chronione gatunki owadów zapylających w miastach
– rośliny pokarmowe oraz miejsca gniazdowania
– hotele dla owadów i alternatywne rozwiązania
– zagrożenia dla zapylaczy w mieście
– miejsce pszczoły miodnej w środowisku miejskim – przyjaciel czy wróg?
– pasieki miejskie – rodzaje, celowość tworzenia, wpływ na ekosystemy
– pasieki miejskie – zjawisko przepszczelenia, opieka nad pasieką (prawidłowe leczenie i higiena – ważne w kontekście rozprzestrzeniania chorób)
– pszczoły i pasieki a greenwashing
– pszczelarstwo a ekologia, pszczelarstwo a etyka

Kurs podstawowy

Prowadzący dr Justyna Kierat, mgr Patrycja Pawłowska

Forma: online

Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych

Termin: kolejna edycja jesienią

Cena szkolenia: 490 PLN  + 120 PLN egzamin i certyfikat Specjalisty ds. owadów zapylających w warunkach miejskich

Egzamin poprawkowy: 120 PLN brutto

Dokumenty potwierdzające udział w kursie oraz pozytywny wynik egzaminu (zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz certyfikat) generujemy i udostępniamy w formie elektronicznej.

Warunkiem udziału w kursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie płatności na konto 05 1090 1740 0000 0001 4686 6860. 
P
rzed planowanym szkoleniem otrzymasz wiadomość z linkiem dostępu.

Regulamin szkolenia

ZAREJESTRUJ SIĘ!