Identyfikacja roślin

 

Podstawy identyfikacji roślin

Zakres tematyczny

Część teoretyczna:
– wprowadzenie do systematyki roślin
– systemy klasyfikacji – sztuczne i naturalne
– nazewnictwo roślin: gatunek, podgatunek, odmiana, forma, kultywar
– różnica między odmianą w kontekście naukowym, a odmianą w kontekście handlowym
– przegląd pojęć z zakresu morfologii roślin naczyniowych
– formy życiowe roślin
– metody identyfikacji organizmów
– aplikacje do identyfikacji roślin
– klucze do oznaczania i ich rodzaje

Część praktyczna:
– zajęcia terenowe w okresie wczesnowiosennym (Pogórze Śląskie lub Jura Krakowsko-Częstochowska)
– przegląd geofitów występujących na obszarze zajęć
– analiza cech niezbędnych do identyfikacji in vivo
– identyfikacja z wykorzystaniem różnych metod: aplikacji, klasycznych kluczy do oznaczania, kluczy obrazkowych 

Zajęcia hybrydowe:  teoretyczne online/na sali (8 h) + praktyczne w terenie (8 h)

Zaliczenie:
– przygotowanie klucza do identyfikacji roślin przedstawionych na zajęciach
– umiejętność identyfikacji co najmniej 80% wskazanych przez prowadzącego gatunków

 Istnieje możliwość wzięcia udziału wyłącznie w części online (za mniejszą opłatą), jednakże do uzyskania pełnego certyfikatu niezbędne jest zaliczenie części praktycznej.