Rekrutacja: kierunek Edukator Ekologiczny

TERMIN
Rekrutacja  na kierunek Edukator Ekologiczny rocznik 2022/2023  trwa do 28 marca 2022r.

Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata czesnego  do dnia  28  marca 2022 r.  na konto   05109017400000000146866860  z dopiskiem Ekologia  2022.  Czesne wynosi: 8400 zł brutto.

Ilość miejsc ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

Pierwsze zajęcia  rozpoczynamy 23_24.04.2022 r.

WYMAGANIA
Naukę  w szkole mogą podjąć osoby, które ukończyły 18 lat i mają wykształcenie średnie (egzamin maturalny nie jest wymagany.)

OPŁATA

Warunkiem rozpoczęcia nauki jest uiszczenie płatności czesnego do dnia  1 marca 2022 r.  na konto 05109017400000000146866860 z dopiskiem Ekologia 2022.

Koszt nauki w Polskiej Szkole Dendrologii i Arborystyki to 8400 zł brutto  co obejmuje 320 godzin nauki (szkoła trwa 12 miesięcy).

Dla chętnych istnieje możliwość rozłożenia kwoty na 12 rat po 700 zł brutto płatne miesięcznie. Wówczas będzie podpisana z kandydatem umowa na płatność w systemie miesięcznym. 

EGZAMINY
Wszystkie zajęcia zakończą się testami sprawdzającymi wiedzę kandydata i nabyte umiejętności. Uczniowie otrzymają dyplom ukończenia Polskiej Szkoły Dendrologii i Arborystyki. W ramach szkoły można przystąpić również do zewnętrznego egzaminu według standardów VCC z klasyfikacji zawodowej.

Koszt certyfikowanego egzaminu zewnętrznego to kwota 550 zł brutto.

INFORMACJE
Agnieszka tel. 665 381 666, Marcin tel.  607402220, e-mail: sekretariat@szkoladendrologii.pl

Zapraszamy

Zapraszamy Cię do współtworzenia z nami historii pierwszej w Polsce Szkoły Dendrologii i Arborystyki. 


Nasza misja

Naszą misją jest dzielenie się najlepszą wiedzą z dziedziny dendrologii i zarażanie innych pasją do natury i ekologii.

Kształcenie na kierunku Edukator Ekologiczny

Celem  szkolenia jest podnoszenie jakości edukacji ekologicznej w Polsce poprzez promowanie i upowszechnianie wiedzy nt. edukacji terenowej, edukacji przyrodniczej, edukacji klimatycznej, edukacji zero waste,  a co za tym idzie umiejętne kształtowanie proekologicznych postaw społecznych u dzieci, młodzieży, dorosłych  na każdym etapie  życia.

Szkolenie zaczynamy od podstaw. Formy i narzędzia które wykorzystamy w trakcie 320 godzin zajęć to: wykłady, warsztaty stacjonarne i terenowe, zabawy, obserwacje przyrodnicze, filmy, aplikacje, case study, spotkania z autorytetami w dziedzinie ekologii,

Dołącz do nas!

Dobór wykładowców - pasjonatów oraz terenowy i praktyczny charakter zajęć stworzy niepowtarzalną atmosferę, której częścią będziesz również Ty.

Chcemy wymieniać myśli, poglądy i doświadczenia, dyskutować, motywować do działania, tworzyć zgrany Zespół.

 • JEDYNA SZKOŁA  W POLSCE
 • WYBITNI SPECJALIŚCI
 • KOMPLEKSOWY PROGRAM NAUCZANIA
 • ZAJĘCIA  W TERENIE 
 • NAUKA OD PRAKTYKÓW
 • ZAWÓD, KTÓRY MA PRZYSZŁOŚĆ
 • SPOTKANIE Z LUDŹMI Z PASJĄ

Dlaczego warto?

 • 1.

  Unikatowy w skali kraju profil kształcenia 

  Polska  Szkoła Dendrologii proponuje swoim słuchaczom unikatowy w skali kraju profil kształcenia obejmujący zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne. 

 • 2.

  Dla kogo?

  Kierunek Edukator Ekologiczny  skierowany  jest do  animatorów, pedagogów, studentów, nauczycieli, pracowników domów kultury, pracowników bibliotek i ogrodów botanicznych, edukatorów, pracowników biur  turystycznych, pracowników gmin i samorządów oraz innych osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę lub rozpocząć „przygodę” z edukacją ekologiczną, w tym przyrodniczą.

 • 3.

  Wysoki poziom kształcenia

  W gronie wykładowców szkoły znajdą się pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) i Instytutu Badań Leśnictwa (IBL) oraz wybitni specjaliści - praktycy krajowi i zagraniczni, zajmujący się na co dzień ekologią, arborystyką i dendrologią.


Z życia lasu