Rekrutacja

TERMIN
Rekrutacja na semestr jesienny 2019 r. trwa do dnia  30  września  2019 r.

Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata czesnego do dnia  30 września 2019 r. na konto 83 1090 1740 0000 0001 3041 8621 z dopiskiem P.S.D.A. jesień

WYMAGANIA
Naukę  w szkole mogą podjąć osoby, które ukończyły 18 lat i mają wykształcenie średnie (egzamin maturalny nie jest wymagany.)

OPŁATA

Warunkiem rozpoczęcia nauki jest uiszczenie płatność do dnia 30 września 2019r. na konto 83 1090 1740 0000 0001 3041 8621 z dopiskiem P.S.D.A. jesień.

Koszt nauki w Polskiej Szkole Dendrologii i Arborystyki to 7800  pln co obejmuje 320 godzin nauki (szkoła trwa 12 miesięcy).

Dla chętnych istnieje możliwość rozłożenia kwoty na 12 rat po 650 pln płatne miesięcznie. Wówczas będzie podpisywana z kandydatem umowa na płatność w systemie miesięcznym. W przypadku faktury Vat  koszt  650 jest kosztem netto.

PAKIET STARTOWY
Osoby rozpoczynające naukę w szkole otrzymują pakiet startowy: plan zajęć 

EGZAMINY
Wszystkie zajęcia zakończą się testami sprawdzającymi wiedzę kandydata i nabyte umiejętności. Uczniowie otrzymają dyplom ukończenia Polskiej Szkoły Dendrologii i Arborystyki .

INFORMACJE
Agnieszka tel. 665 381 666, e-mail: agnieszka.kudla@szkoladendrologii.pl

Zapraszamy

Zapraszamy Cię do współtworzenia z nami historii pierwszej w Polsce Szkoły Dendrologii i Arborystyki. 


Nasza misja

Naszą misją jest dzielenie się najlepszą wiedzą z dziedziny dendrologii i zarażanie innych pasją do natury i ekologii.

Świat potrzebuje drzew

Treść tematu w najbliższym czasie zostanie uzupełniona

Dołącz do nas!

Dobór wykładowców - pasjonatów oraz terenowy i praktyczny charakter zajęć stworzy niepowtarzalną atmosferę, której częścią będziesz również Ty .

Chcemy wymieniać myśli, poglądy i doświadczenia, dyskutować, motywować do działania , tworzyć zgrany Zespół.

 • JEDYNA SZKOŁA  W POLSCE
 • WYBITNI SPECJALIŚCI
 • KOMPLEKSOWY PROGRAM NAUCZANIA
 • ZAJĘCIA  W TERENIE 
 • NAUKA OD PRAKTYKÓW
 • ZAWÓD, KTÓRY MA PRZYSZŁOŚĆ
 • SPOTKANIE Z LUDŹMI Z PASJĄ

Dlaczego warto?

 • 1.

  Unikatowy w skali kraju profil kształcenia 

  Polska  Szkoła Dendrologii proponuje swoim słuchaczom unikatowy w skali kraju profil kształcenia obejmujący zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne z zakresu drzewoznawstwa. 

 • 2.

  Zawód z przyszłością

  Absolwenci naszej szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w pracowniach i firmach specjalizujących się  w kształtowaniu terenów zielonych oraz urzędach, szczególnie w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, wydziałach gospodarki miejskiej wydziałach inwestycji miejskich, a także nadleśnictwach. Ich kwalifikacje mogą być też wykorzystane przez zarządców spółdzielni mieszkaniowych i zarządców, a także właścicieli infrastruktury technicznej (np. sieci przesyłowych).

 • 3.

  Wysoki poziom kształcenia

  W gronie wykładowców szkoły znajdą się pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) i Instytutu Badań Leśnictwa (IBL) oraz wybitni specjaliści - praktycy krajowi i zagraniczni, zajmujący się na co dzień arborystyką i dendrologią.


Z życia lasu