Plan zajęć DiA

 

Plan zajęć dla rocznika 2021/2022

10/11.04 2021
Bielsko Biała  -  Agnieszka Kudła/Marcin Szczotka/Robert Sobolewski/Wojciech Zarzycki
Tematy organizacyjne. Podstawy dendrologii: podstawy morfologii i fizjologii drzew i krzewów, zajęcia warsztatowe w oznaczaniu drzew i krzewów. Ekologia miast. 

24/25.04 2021
Bielsko Biała / Katowice  -  Wojciech Zarzycki
GIS - Geographical Information Systems ( Systemy Informacji Geograficznej, bądź Systemy Informacji Przestrzennej)
 zbiór wiedzy, ludzi, sprzętu i oprogramowania do pozyskiwania, przechowywania, przesyłania, analizowania i wizualizacji danych przestrzennych.

8/9.05 2021
Pieniny  -  Wojciech Zarzycki
Podstawy dendrologii: rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów charakterystycznych dla terenu.

22/23.05 2021
Bielsko Biała  -  Robert Sobolewski  
Tereny historycznie cenne, pomniki przyrody, tabela atrybutów drzew.

12/13.06 2021 - Tomasz Skrzydłowski Tatrzański Park Narodowy
Podstawy dendrologii: rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów charakterystycznych dla terenu. Ekologia lasów

26/27.06 2021 
Tereny wokół  Bielska  -  Michał Mydłowski
Ochrony gatunkowa grzybów, roślin i zwierząt w aspekcie usuwania drzew i krzewów. Zadrzewienia jako siedliska i ostoje gatunków chronionych.
Oględziny drzew i krzewów w zakresie występowania gatunków chronionych: omówienie gatunków chronionych związanych z zadrzewieniami (grzyby, porosty, owady, płazy, gady, ptaki, ssaki); omówienie sposobów identyfikacji występowania gatunków chronionych i metod ich inwentaryzacji.

11/12.09 2021 
Wrocław - Park Szczytnicki, Park Tołpy, Park Staszica -  Robert Sobolewski
Dendrologia, rozpoznawanie gatunków, kompozycje.

25/26.09 2021 
Bielsko Biała - Maciej Kozak
Mykologia, grzyby na drzewach - rozpoznawanie, wpływ grzybów na drzewa.

Plan zajęć dla rocznika 2021/2022

9/10.10.2021
Bielsko- Biała  Marcin Szczotka, Przemysław Janusz
Study case- diagnostyka drzew

23/24/10.2021
Warszawa - Marzena Suchocka
Drzewa na placu budowy, wycena drzew

6/7/11.2021
Bielsko- Biała - Przemysław Janusz
Diagnostyka drzew, karty pracy, study case

27/28.11.2021
Miejsce do potwierdzenia - Małgorzata Mizgalska
Gatunki chronione w kontekście ochrony i diagnostyki drzew, porosty, ptaki, nietoperze, mszaki

11/12.2021
Bielsko-Biała - Robert Sobolewski
Stan bezlistny drzew

8/9.01.2021
Zajęcia on-line - Maciej Żołnierczuk
Drzewa przy drogach - funkcje zieleni przydrożnej, przejścia dla zwierząt