Plan zajęć DiA

 

Plan zajęć dla rocznika 2021/2022

22.01.2022
on-line  -  Agnieszka Mydłowska
Prawo w ochronie drzew 

26/27.02.2022
Bielsko-Biała
Zaliczenie zielnika, rozpoznawanie gatunków iglastych  

19/20.03.2022
Bielsko-BIała
Nasadzenia, warsztaty z planowania przestrzennego zieleni

20.04.2022
Bielsko-BIała
Egzamin zewnętrzny

7-9.05.2022
Bielsko-BIała
Zajęcia arborystyczne - podstawowe techniki wspinania się na drzewa; rozdanie dyplomów

Plan zajęć dla rocznika 2022/2023

9/10.04.2022
Bielsko- Biała  Agnieszka Kudła/Marcin Szczotka/Robert Sobolewski/Wojciech Zarzycki
Tematy organizacyjne. Podstawy dendrologii: podstawy morfologii i fizjologii drzew i krzewów, zajęcia warsztatowe w oznaczaniu drzew i krzewów. Ekologia miast.

23/24.04.2022
sesja wyjazdowa - Tatrzański Park Narodowy - Tomasz Skrzydłowski
Podstawy dendrologii: rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów charakterystycznych dla terenu. Ekologia lasów, dendrochronologia, drzewa na świecie,

14/15.05.2022
Bielsko- Biała - Wojciech Zarzycki
DGIS - Geographical Information Systems ( Systemy Informacji Geograficznej, bądź Systemy Informacji Przestrzennej zbiór wiedzy, ludzi, sprzętu i oprogramowania do pozyskiwania, przechowywania, przesyłania, analizowania i wizualizacji danych przestrzennych.

28/29.05.2022
Bielsko-Biała - Robert Sobolewski
Tereny historycznie cenne, pomniki przyrody, tabela atrybutów drzew.

11/12.06.2022
sesja wyjazdowa w Pieniny- Wojciech Zarzycki
Podstawy dendrologii: rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów charakterystycznych dla terenu, łąki.

2/3.07.2022
sesja wyjazdowa - Nieborów - Małgorzata Mizgalska
Ochrony gatunkowa grzybów, roślin i zwierząt w aspekcie usuwania drzew i krzewów. Zadrzewienia jako siedliska i ostoje gatunków chronionych. Oględziny drzew i krzewów w zakresie występowania gatunków chronionych: omówienie gatunków chronionych związanych z zadrzewieniami (grzyby, porosty, owady, płazy, gady, ptaki, ssaki); omówienie sposobów identyfikacji występowania gatunków chronionych i metod ich inwentaryzacji.

3/4.09.2022
sesja wyjazdowa - Wrocław, Park Szczytnicki, Park Tołpy, Park Staszic - Robert Sobolewski
Dendrologia, rozpoznawanie gatunków, kompozycje.

17/18.09.2022
Maciej Kozak
Mykologia: grzyby na drzewach - rozpoznawanie, wpływ grzybów na drzewa.

8/9.10.2022
Przemysław Janusz
Diagnostyka drzew.

Terminy i tematyka kolejnych zajęć zostaną podane do końca stycznia.