Plan zajęć

 

2019-04-06
Bielsko Biała/ tematy organizacyjne/ wykład
9.30 – 11.00 Inauguracja/ zajęcia organizacyjne: Agnieszka Kudła, Marcin Szczotka
11.15-13.00 Inauguracja/ zajęcia organizacyjne: Agnieszka Kudła, Marcin Szczotka
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 Wprowadzenie do dendrologii: Robert Sobolewski


2019-04-07
Bielsko Biała/ wykłady/ćwiczenia/prezentacje
9.30 – 11.00 Urządzanie i pielęgnacja: Przemysław Janusz
11.15-13.00 Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni: Przemysław Janusz
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 Urządzanie i pielęgnacja teren;w zieleni: Przemysław Janusz


2019-04-27
Zakopane / Sala wykładowa Lasy Tatr. / Teren: Zespoły leśne regla dolnego
9.30 - 11.00 Ekologia lasów: Tomasz Skrzydłowski
11.15-13.00 Ekologia lasów: Tomasz Skrzydłowski
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 Ekologia lasów: Tomasz Skrzydłowski2019-04-28
Zakopane / Sala wykładowa Lasy Tatr. / Teren: Zespoły leśne regla dolnego
9.30-11.00 Ekologia lasów: Tomasz Skrzydłowski
11.15-13.00 Ekologia lasów: Tomasz Skrzydłowski
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.002019-05-11
Bielsko Biała /wykłady / teren 9.30 - 11.00 Dendrologia od podstaw: Robert Sobolewski
11.15-13.00 Dendrologia od podstaw: Robert Sobolewski
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 Dendroflora terenów historycznie cennych: Robert Sobolewski
2019-05-12
Bielsko Biała /wykłady / teren
9.30-11.00 Dendroflora terenów historycznie cennych: Robert Sobolewski
11.15-13.00 Bielsko Biała /wykłady / teren
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 Dendrologia od podstaw: Robert Sobolewski2019-05-25
Bielsko Biała /wykłady /case study
9.30 - 11.00 Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym: Marzena Suchocka
11.15-13.00 Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym: Marzena Suchocka
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym: Marzena Suchocka2019-05-26
Bielsko Biała /wykłady /case study
9.30-11.00 Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym: Marzena Suchocka
11.15-13.00 Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym: Marzena Suchocka
13.15-14.00: Lunch
14.00-17.00: Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym: Marzena Suchocka2019-06-15
Teren: torfowiska nowotarskie - Baligówka i Muzeum Torfowisk w Chochołowie
9.30 - 11.00 Ekologia lasów:Tomasz Skrzydłowski
11.15-13.00 Ekologia lasów: Tomasz Skrzydłowski
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 Ekologia lasów: Tomasz Skrzydłowski2019-06-16
9.30-11.00 Ekologia lasów: Tomasz Skrzydłowski
Teren: torfowiska nowotarskie - Baligówka i Muzeum Torfowisk w Chochołowie
11.15-13.00 Ekologia lasów: Tomasz Skrzydłowski
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 Ekologia lasów:Tomasz Skrzydłowski

2019-06-29
Bielsko Biała / wykłady/ ćwiczenia
9.30 - 11.00 Drzewa jako organizmy kluczowe dla strefy umiarkowanej: Wojciech Zarzycki
11.15-13.00 Drzewa jako organizmy kluczowe dla strefy umiarkowanej: Wojciech Zarzycki
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 Drzewa jako organizmy kluczowe dla strefy umiarkowanej: Wojciech Zarzycki


2019-06-30
Okolice Bielsko-Białej/ teren / Gościnna Dolina - okolice Dębowca
9.30-11.00 Drzewo jako ekosystem Wojciech Zarzycki
11.15-13.00 Drzewo jako ekosystem Wojciech Zarzycki
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 Drzewo jako ekosystem Wojciech Zarzycki

2019-09-07
Wrocław teren /Park Szczytnicki, Park Tołpy, Park Staszica
9.30 - 13.00 Dendrologia od podstaw - Robert Sobolewski
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 Dendroflora terenów historycznie cennych - Robert Sobolewski2019-09-08
Wrocław/teren/Promenada Staromiejska, Osiedle Borek z Parkiem Południowym
9.30-13.00 Dendrologia od podstaw - Robert Sobolewski
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 Dendroflora terenów historycznie cennych - Robert Sobolewski2019-09-21
Bielsko-Biała / sala komputerowa
9.30 - 13.00 GIS - Geographical Information Systems lub po polsku Systemy Informacji Geograficznej, bądź Systemy Informacji Przestrzennej - Wojciech Zarzycki
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 GIS - zbiór wiedzy, ludzi, sprzętu i oprogramowania do pozyskiwania, przechowywania, przesyłania, analizowania i wizualizacji danych przestrzennych - Wojciech Zarzycki

2019-09-22
Bielsko-Biała / sala komputerowa
9.30 - 13.00 GIS - Geographical Information Systems lub po polsku Systemy Informacji Geograficznej, bądź Systemy Informacji Przestrzennej - Wojciech Zarzycki
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 GIS - zbiór wiedzy, ludzi, sprzętu i oprogramowania do pozyskiwania, przechowywania, przesyłania, analizowania i wizualizacji danych przestrzennych - Wojciech Zarzycki


2019-10-05
Bielsko-Biała
9.30 - 13.00 Diagnozy dendrologiczne – (omówienie do 9 przypadków) - Przemysław Janusz
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 Diagnozy dendrologiczne – (omówienie do 9 przypadków) - Przemysław Janusz


2019-10-06
Bielsko-Biała
9.30-13.00 Język korzyści – Mirosław Smoczyński STS szkolenia
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 Case study – w oparciu  o Wasze konkretne przykłady, argumentacja, negocjacje - Marcin Szczotka


2019-10-26
Bielsko Biała /podsumowanie bloku/ case study/prezentacje i dyskusja/ egzamin
9.30 - 13.00 Dendrologia od podstaw - podsumowanie bloku – zaliczenia  - Robert Sobolewski
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 Dendrologia od podstaw - podsumowanie bloku – zaliczenia  - Robert Sobolewski


2019-10-27
Bielsko-Biała
9.30-13.00 Diagnozy dendrologiczne – (omówienie pozostałych  przypadków) - Przemysław Janusz 
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 Diagnozy dendrologiczne – (omówienie pozostałych  przypadków) - Przemysław Janusz


2019-11-09

Bielsko-Biała
9.30-13.00 Prawo i procedury związane z ochroną i usuwaniem zieleni wysokiej (drzewa i krzewy) w ujęciu praktycznym. – Agnieszka Mydłowska
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 Czytanie oraz analiza map i planów (mapa ewidencyjna, mapa sytuacyjno-wysokościowa, projekt zagospodarowania terenu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, inne dokumenty strategiczne) pod kątem ochrony drzew i zadrzewień, interpretacja i projektowanie zapisów prawa lokalnego chroniącego drzewa i zadrzewienia (ćwiczenia praktyczne). – Agnieszka Mydłowska


2019-11-10

Bielsko-Biała
9.30-13.00 Prawo i procedury związane z ochroną i usuwaniem zieleni wysokiej (drzewa i krzewy) w ujęciu praktycznym. – Agnieszka Mydłowska
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 Wnioskowanie o usunięcie i pielęgnację zieleni, kompetencje organów ze szczególnym uwzględnieniem zieleni zabytkowej.
Ochrona pomnikowa drzew: procedura ustanawiania i znoszenia pomnika przyrody, weryfikacja, monitoring, oznaczanie pomników przyrody, wyjaśnienie zagadnień prawych, zarządzanie pomnikami w gminie – obowiązki i kompetencje, prowadzenie rejestru oraz Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody.
Promocja drzew dla społeczności lokalnej i samorządu na przykładach. – Agnieszka Mydłowska


2019-11-23

Bielsko-Biała
9.30-13.00 Ochrony gatunkowa grzybów, roślin i zwierząt w aspekcie usuwania drzew i krzewów. - Michał Mydłowski
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 Zadrzewienia jako siedliska i ostoje gatunków chronionych.
Oględziny drzew i krzewów w zakresie występowania gatunków chronionych: omówienie gatunków chronionych związanych z zadrzewieniami (grzyby, porosty, owady, płazy, gady, ptaki, ssaki); omówienie sposobów identyfikacji występowania gatunków chronionych i metod ich inwentaryzacji. – Michał Mydłowski


2019-11-24

Bielsko-Biała
9.30-13.00 Ochrony gatunkowa grzybów, roślin i zwierząt w aspekcie usuwania drzew i krzewów. - Michał Mydłowski
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 Omówienie przykładów ekspertyz dot. występowania gatunków chronionych w obrębie drzew / zadrzewień.
Omówienie sytuacji problematycznych: ochrona gatunkowa, a usuwanie drzew z powodu zagrożenia lub w związku z inwestycją.
Omówienie spraw problematycznych zgłoszonych przez uczestników. – Michał Mydłowski


2019-12-07

Bielsko-Biała Pierwszy zjazd grudniowy - Czekamy na potwierdzenie miejsca i  treści wykładu.
9.30-13.00
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00


2019-12-08
Drugi zjazd grudniowy – wykład e-learningowy i testy.
9.30-13.00
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00


2020-01-14
Bielsko-Biała
9.30-13.00  
Stan bezlistny, zaliczenie:  dendroflora na terenach historycznie cennych. - Robert Sobolewski
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 Stan bezlistny, zaliczenie:  dendroflora na terenach historycznie cennych. - Robert Sobolewski


2020-01-15
Bielsko-Biała
9.30-13.00   Stan bezlistny, zaliczenie:  dendroflora na terenach historycznie cennych. - Robert Sobolewski
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00  Stan bezlistny, zaliczenie:  dendroflora na terenach historycznie cennych. - Robert Sobolewski


2020-01-25
Bielsko-Biała
9.30-13.00
Wycena wartości drzewostanów -  Marzena Suchocka
13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 Wycena wartości drzewostanów -  Marzena Suchocka


2020-01-26
Bielsko-Biała
9.30-13.00 Kosztorysy inwestorskie w zakresie wycinki - Marzena Suchocka

13.15-14.00 Lunch
14.00-17.00 Kosztorysy inwestorskie w zakresie wycinki - Marzena Suchocka