Dlaczego warto?

 

 • 1.

  Unikatowy w skali kraju profil kształcenia 

  Polska  Szkoła Dendrologii proponuje swoim słuchaczom unikatowy w skali kraju profil kształcenia obejmujący zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne z zakresu ekologii oraz upowszechniania i kształtowania postaw służących ochronie i poszanowaniu przyrody.

 • 2.

  Dla kogo?

  Kierunek Edukator Ekologiczny  skierowany  jest do  animatorów, pedagogów, studentów, nauczycieli, pracowników domów kultury, pracowników bibliotek i ogrodów botanicznych, edukatorów, pracowników biur turystycznych, pracowników gmin i samorządów oraz innych osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę lub rozpocząć „przygodę” z edukacją ekologiczną, w tym przyrodniczą.

  Po ukończeniu kursu w zależności od posiadanych kwalifikacji możesz zajmować stanowisko wykładowcy, trenera, nauczyciela, doradcy, konsultanta. Możesz prowadzić zielone szkoły, wycieczki warsztaty i szkolenia przyrodniczo-ekologiczne dla słuchaczy w każdym wieku. Jako edukator ekologiczny z powodzeniem zaplanujesz i poprowadzisz różne wydarzenia i programy edukujące następne pokolenia o kwestiach środowiskowych. Twoim miejscem pracy mogą być zarówno pomieszczenia zamknięte — sala wykładowa bądź pomieszczenia biurowe, jak i parki, lasy czy rezerwaty przyrody.

  A może jesteś nauczycielem? Zatem dobrze wiesz, że edukacja ekologiczna jest obszarem nauczania na stałe wpisanym do katalogu priorytetów systemu oświaty. Zagadnienia z jej zakresu są obowiązkowo realizowane w szkołach przez uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych zgodnie z podstawą programową.

  Kurs pomoże ci wprowadzać elementy edukacji ekologicznej do programu nauczanego przez ciebie przedmiotu. Dowiesz się jak „unowocześnić” zajęcia przyrodnicze w sposób przemawiający do współczesnych dzieci i młodzieży.

 • 3.

  Wysoki poziom kształcenia

  W gronie wykładowców szkoły znajdą się pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) i Instytutu Badań Leśnictwa (IBL) oraz wybitni specjaliści - praktycy krajowi i zagraniczni.

Dołącz do nas!

Dobór wykładowców - pasjonatów oraz terenowy i praktyczny charakter zajęć stworzy niepowtarzalną atmosferę, której częścią będziesz również Ty.

Chcemy wymieniać myśli, poglądy i doświadczenia, dyskutować, motywować do działania, tworzyć zgrany Zespół.

 • JEDYNA SZKOŁA  W POLSCE
 • WYBITNI SPECJALIŚCI
 • KOMPLEKSOWY PROGRAM NAUCZANIA
 • ZAJĘCIA  W TERENIE 
 • NAUKA OD PRAKTYKÓW
 • ZAWÓD, KTÓRY MA PRZYSZŁOŚĆ
 • SPOTKANIE Z LUDŹMI Z PASJĄ