Gatunki inwazyjne

 

Specjalista ds. gatunków inwazyjnych

Zakres tematyczny:

– problemy w definiowaniu gatunków inwazyjnych
– gatunek obcy a gatunek inwazyjny
– gatunki ekspansywne a gatunki inwazyjne
– różnice pomiędzy definicjami prawnymi a biologicznymi
– wpływ na ekosystemy
– straty ekonomiczne wywołane oddziaływaniem gatunków inwazyjnych
– obce gatunki groźne dla człowieka
– przegląd inwazyjnych gatunków roślin i źródeł informacji na ich temat
– przegląd inwazyjnych gatunków zwierząt i źródeł informacji na ich temat
– akty prawne
– ministerialne i unijne listy gatunków inwazyjnych
– postępowanie administracyjne w przypadku stwierdzenia gatunków inwazyjnych
– metody zwalczania

Jako uzupełnienie powyższego kursu przewidujemy również masterclassy obejmujące zagadnienia praktyczne dotyczące m.in.zwalczania gatunków inwazyjnych.

Kurs podstawowy

Prowadzący: 

Forma: online

Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych

Termin: w trakcie ustalania

Cena szkolenia: 490 PLN  + 120 PLN egzamin i certyfikat Specjalisty ds. gatunków inwazyjnych 

Warunkiem udziału w kursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie płatności  na konto 05 1090 1740 0000 0001 4686 6860. 
P
rzed planowanym szkoleniem otrzymasz wiadomość z linkiem dostępu.

Regulamin szkolenia

ZAREJESTRuJ SIĘ!