Pszczoły w mieście

 

Specjalista ds. owadów zapylających w warunkach miejskich

Zakres tematyczny:

– zapylacze jako element ekosystemu miejskiego
– przegląd gatunków oraz głównych grup zapylaczy
– gatunki chronione występujące w miastach
– gatunki wypierane przez pszczoły miodne
– rodzime gatunki roślin miododajnych
– inwazyjne gatunki roślin miododajnych jako zagrożenie dla różnorodności biologicznej
– siedliska zapylaczy w miastach (spontaniczne
i sztuczne  jakie są 
i powinny być)
– miejsce pszczoły miodnej w środowisku miejskim – przyjaciel czy wróg?
– pasieki miejskie – rodzaje, celowość tworzenia, wpływ na ekosystemy
– pasieki miejskie – zjawisko przepszczelenia, opieka nad pasieką (prawidłowe leczenie i higiena – ważne w kontekście rozprzestrzeniania chorób)
– pszczoły i pasieki a greenwashing
– pszczelarstwo a ekologia, pszczelarstwo a etyka
– „domki” dla owadów – rodzaje, dobre praktyki, odpowiedni dobór miejsc, zróżnicowanie konstrukcyjne w zależności od gatunków, baza pokarmowa
– martwe drewno jako siedlisko dla zapylaczy

Kurs podstawowy

Prowadzący dr Justyna Kierat, mgr Patrycja Pawłowska

Forma: online

Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych

Termin: 22-24.11.2023 r. od godz. 8:15 do 12:15

Cena szkolenia: 490 PLN  + 120 PLN egzamin i certyfikat Specjalisty ds. owadów zapylających w warunkach miejskich

Warunkiem udziału w kursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie płatności do dnia 17 listopada 2023 r. na konto 05 1090 1740 0000 0001 4686 6860. 
P
rzed planowanym szkoleniem otrzymasz wiadomość z linkiem dostępu.

Regulamin szkolenia

ZAREJESTRUJ SIĘ!