Plan zajęć 2024/2025 - Bielsko-Biała

Harmonogram zajęć PSDiA rocznik 2024/2025

Data 
Przedmiot 
Miejsce zajęć
Prowadzący
6/7.04.2024
Rozpoczęcie roku - tematy organizacyjne. Podstawy fizjologii drzew i krzewów. Systematyka i nazewnictwo roślin naczyniowych.
Bielsko-Biała
20/21.04.2024
Dendrologia - morfologia/Ekologia miasta.
Bielsko-Biała
Robert Sobolewski
11/12.05.2024
Dendroflora terenów historycznie cennych/Ekologia miasta.
Bielsko-Biała 
Robert Sobolewski
25/26.05.2024
Szkółkarstwo, dobór gatunkowy drzew, nasadzenia.
Przemysław Janusz
8/9.06.2024
Patogeny drzew.
Bielsko-Biała
Wojciech Pusz
22/23.06.2024
Ochrona gatunkowa grzybów, roślin i zwierząt w aspekcie usuwania drzew i krzewów. Zadrzewienia jako siedliska
i ostoje gatunków chronionych. Oględziny drzew i krzewów w zakresie występowania gatunków chronionych: omówienie gatunków chronionych związanych
z zadrzewieniami (grzyby, porosty, owady, płazy, gady, ptaki, ssaki); omówienie sposobów identyfikacji występowania gatunków chronionych i metod ich inwentaryzacji.
Nieborów
Mariusz Simka
7/8.09.2024
Dendrologia/Dendroflora terenów historycznie cennych.
Wrocław
Robert Sobolewski
21/22.09.2024
Mykologia: grzyby nadrzewne, mikoryza - rozpoznawanie, wpływ grzybów na drzewa.
Bielsko-Biała
Maciej Kozak
5/6.10.2024
Diagnostyka drzew/Arborystyka/wykorzystanie urządzeń diagnostycznych.
Bielsko-Biała
Przemysław Janusz/Marcin Szczotka
19/20.10.2024
Diagnostyka drzew/Arborystyka/wykorzystanie urządzeń diagnostycznych.
Bielsko-Biała
Przemysław Janusz/Marcin Szczotka
9/10.11.2024
Drzewa na placu budowy/Kosztorysy inwestorskie.
Wrocław
23/24.11.2024
GIS (Geographical Information Systems) - Systemy Informacji Geograficznej/Wiązania arborystyczne.
Bielsko-Biała
7/8.12.2024
Dendrologia - stan bezlistny.
Bielsko-Biała
Robert Sobolewski
18/19.01.2025
Prawo w ochronie drzew: Prawo i procedury związane
z ochroną i usuwaniem zieleni wysokiej (drzewa i krzewy)
w ujęciu praktycznym. Wnioskowanie o usunięcie i pielęgnację zieleni, kompetencje organów ze szczególnym uwzględnieniem zieleni zabytkowej.
zajęcia online
Michał Kobyliński
8/9.02.2025
Dendrologia - gatunki nagonasienne/Zaliczenia zielników. 
Bielsko-Biała
Rober Sobolewski
22/23.02.2025
Drzewa przy drogach/Zieleń przy drogach.
zajęcia online 
Maciej Żołnierczuk
22/23.03.2025
Warsztaty z elementami architektury krajobrazu/Planowanie przestrzenne zieleni.
Bielsko-Biała
Przemysław Janusz
kwiecień/termin zostanie podany 
Egzamin zewnętrzny. 
Bielsko-Biała 
10/11.05.2025
Szkolenie arborystyczne na wysokości (nieobowiązkowe). Zakończenie roku, rozdanie dyplomów.
Lachowice koło Żywca
Mirosław Szklarski/Marcin Szczotka