Plan zajęć 2023/2024

Harmonogram zajęć PSDiA rocznik 2023/2024

Data 
Przedmiot 
Miejsce zajęć
Prowadzący
1/2.04.2023
Rozpoczęcie roku - tematy organizacyjne. Podstawy dendrologii: podstawy morfologii
i fizjologii drzew i krzewów, zajęcia warsztatowe
w oznaczaniu drzew i krzewów. Ekologia miast.
Bielsko-Biała
A.Kudła, M.Szczotka, W.Zarzycki 
15/16.04.2023
Metody identyfikacji roślin, systematyka i nazewnictwo roślin naczyniowych, kontynuacja podstaw fizjologii roślin drzewiastych.
Bielsko-Biała
W.Zarzycki 
6/7.05.2023
Tereny historycznie cenne, pomniki przyrody, tabela atrybutów drzew.
Bielsko-Biała/jednocześnie transmisja online
R.Sobolewski 
20/21.05.2023
Podstawy dendrologii. Rozpoznawanie gatunków drzew
i krzewów charakterystycznych dla terenu, łąki.
Bielsko-Biała 
W.Zarzycki 
10/11.06.2023
Podstawy dendrologii: rozpoznawanie gatunków drzew
i krzewów charakterystycznych dla terenu. Ekologia lasów, dendrochronologia, drzewa na świecie.
Tatrzański Park Narodowy
T.Skrzydłowski
1/2.07.2023
Ochrona gatunkowa grzybów, roślin i zwierząt w aspekcie usuwania drzew i krzewów. Zadrzewienia jako siedliska
i ostoje gatunków chronionych. Oględziny drzew i krzewów w zakresie występowania gatunków chronionych: omówienie gatunków chronionych związanych
z zadrzewieniami (grzyby, porosty, owady, płazy, gady, ptaki, ssaki); omówienie sposobów identyfikacji występowania gatunków chronionych i metod ich inwentaryzacji.
Nieborów (Park w Nieborowie)
M.Mizgalska/J.Kończak 
9/10.09.2023
Dendrologia, rozpoznawanie gatunków, kompozycje.
Wrocław
R.Sobolewski 
23/24.09.2023
Mykologia: grzyby na drzewach - rozpoznawanie, wpływ grzybów na drzewa.
Kraków 
M. Kozak 
7/8.10.2023
Diagnostyka drzew/Arborystyka/wykorzystanie urządzeń diagnostycznych.
Bielsko-Biała
P.Janusz/M.Szczotka 
21/22.10.2023
Diagnostyka drzew/Arborystyka/wykorzystanie urządzeń diagnostycznych.
Bielsko-Biała
P.Janusz/M.Szczotka 
4/5.11.2023
Drzewa na placu budowy. Kosztorysy inwestorskie.
Warszawa
M.Suchocka
25/26.11.2023
Drzewa w stanie bezlistnym i gatunki iglaste - wykład/prezentacja 
on-line
R.Sobolewski
16/17.12.2023
GIS (Geographical Information Systems) - Systemy Informacji Geograficznej, bądź Systemy Informacji Przestrzennej - zbiór wiedzy, ludzi, sprzętu
i oprogramowania do pozyskiwania, przechowywania, przesyłania, analizowania
i wizualizacji danych przestrzennych. Aplikacje GIS.
Bielsko-Biała
W.Zarzycki
20/21.01.2024
Prawo w ochronie drzew: Prawo i procedury związane
z ochroną i usuwaniem zieleni wysokiej (drzewa i krzewy)
w ujęciu praktycznym. Wnioskowanie o usunięcie i pielęgnację zieleni, kompetencje organów ze szczególnym uwzględnieniem zieleni zabytkowej.
zajęcia online
Krzysztof Gruszecki
10/11.02.2024
Drzewa w stanie bezlistnym i gatunki iglaste - warsztaty. 
Bielsko-Biała
R.Sobolewski 
24/25.02.2024
Drzewa przy drogach/zieleń przy drogach
zajęcia online 
M.Żołnierczuk 
23/24.03.2024
Nasadzenia. Warsztaty z planowania przestrzennego zieleni.
Bielsko-Biała
P.Janusz 
kwiecień/termin zostanie podany 
Egzamin zewnętrzny 
Bielsko-Biała 
11/12.05.2024
Szkolenie arborystyczne na wysokości (nieobowiązkowe). Zakończenie roku, rozdanie dyplomów.
Lachowice koło Żywca
M.Szczotka