Poziom A

 

Kurs do prac na wysokości na drzewach - pielęgnacja

Szkolenie do prac wysokości na drzewach - pielęgnacja przygotowaliśmy z myślą o osobach, które chcą wykonywać swoją pracę profesjonalnie, bezpiecznie i bez szkody dla drzew.

Cele szkolenia:

 • Uzyskanie wiedzy na temat wymogów prawno-organizacyjnych dla podmiotów organizujących pracę na wysokości.
 • Uzyskanie umiejętności posługiwania się sprzętem przeznaczonym do pracy na wysokości, w szczególności do pracy na drzewach.
 • Przyswojenie umiejętności bezpiecznej organizacji prac na wysokości, ze szczególnym uwzględnieniem asekuracji.
 • Kształtowanie praktycznych umiejętności wykorzystywanych podczas prac na wysokości. 
 • Opanowanie praktyczne technik ratowniczych w obrębie pracującego zespołu.
 • BHP, organizacja bezpieczeństwa na stanowisku pracy.
 • Nabycie podstawowych informacji na temat zabiegów pielęgnacyjnych drzew.

Zakres tematyczny:

 • Wymogi prawne dotyczące pracy na wysokości z uwzględnieniem specyfiki pracy na drzewach
 • Zarys anatomii i fizjologii roślin drzewiastych
 • Podstawowe drzewa i krzewy występujące w Polsce i ich rozpoznawanie
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach
 • Zasady wykonywania cięć przyrodniczych i technicznych drzew
 • Narzędzia i sprzęt pomocniczy w pielęgnacji drzew i krzewów
 • Zasady doboru sprzętu do pracy na drzewach: lina, uprząż, kask, lonże, taśmy, karabinki, przyrząd zjazdowy, pojedyncze punkty zaczepienia i punkty kierunkowe, przyrządy zaciskowe, węzły zaciskowe
 • Zasady asekuracji zbiorowej i indywidualnej: zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny, podchodzenie na linie, zjazd na linie
 • Techniki prac wysokościowych na drzewach
 • Techniki ratownicze, pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ścince drzew

Czas trwania: 40 godzin (w tym 8 godzin teorii i 32 godziny praktyki)

Rozkład zajęć:

 • Pierwsza część - zajęcia teoretyczne w sali wykładowej (8h)
 • Druga część - praktyka w terenie na drzewach (32h)

Cena szkolenia: 2300 PLN brutto 

W przypadku dużych grup możliwa jest negocjacja ceny.

Warunkiem udziału w kursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie płatności najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu na konto 25 1090 2590 0000 0001 5832 2656

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Sprzęt arborystyczny zapewnia organizator szkolenia.

Regulamin szkolenia

ZAREJESTRuJ SIĘ!