Kontakt

Fundacja Polska Szkoła Dendrologii i Arborystyki
ul. Cieszyńska 71 (I piętro)   
43-300 Bielsko-Biała

NIP 5472220438, REGON 386854148

Rachunek bankowy: Santander Bank Polska SA 05 1090 1740 0000 0001 4686 6860

Szkolenia arborystyczne: Santander Bank Polska SA 25 1090 2590 0000 0001 5832 2656 

e-mail: sekretariat@szkoladendrologii.pl

Telefon: Agnieszka +48 534 416 106  lub Magda +48 501 543 917 

Fundacja Polska Szkoła Dendrologii i Arborystyki jest  niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bielsko-Biała (nr RSPO: 479793).

Szkoła wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00059/2022