Edukacja ekologiczna

O zmianach klimatu naukowcy mówią jednym głosem - światowy ekosystem i zależną od niego społeczność ludzką czekają trudne lata. Niestety, my - ludzie - wypracowaliśmy to setkami lat egocentryzmu i oportunizmu. Najważniejsze czego potrzebuje świat, to szybkiej zmiany sposobu myślenia w skali globalnej.

Z wielu powodów jest to niezmiernie trudne, a jednym z problemów jest brak odpowiednio przygotowanych nauczycieli, edukatorów i przewodników. Nie jest to dziwne, biorąc pod uwagę, jak bardzo ekologia zrzucana jest na margines wszelkich programów nauczania. Tymczasem w wielu krajach treści z zakresu wpływu człowieka na klimat uznawane są za najważniejsze i stanowią podstawę wszystkich przedmiotów. Jest to logiczne, biorąc pod uwagę, że zmiany klimatu już dotykają wszelkich aspektów życia ludzkiego. Czy doczekamy się takich zmian w polskim systemie edukacji? Prędzej czy później będzie to konieczne. 

Biorąc pod uwagę światowy trend Polska Szkoła Dendrologii i Arborystyki wychodzi z propozycją nowego kierunku studiów - Edukacji ekologicznej. Będzie prowadzony przez naukowców, praktyków i pasjonatów.

Rdzeń programu będą stanowiły naukowe podstawy, reprezentujące m.in. takie dziedziny, jak: ekologia, ochrona przyrody, klimatologia, dendrologia czy badania nad różnorodnością biologiczną.

Wokół tej bazy budowane będą umiejętności praktyczne poruszające wszelkie możliwe kwestie niezbędne do prowadzenia rzetelnych zajęć edukacyjnych. Do najważniejszych aspektów, które zostaną w ten sposób poruszone, należą: pedagogika, metodologia zajęć terenowych, ekoturystyka, interpretacja dziedzictwa, wpływ człowieka na klimat, usługi ekosystemowe, gospodarka odpadami, a także marketing ekologiczny.

Od absolwenta będziemy oczekiwać umiejętności samodzielnego projektowania i prowadzenia zajęć przyrodniczych, zarówno terenowych, jak i stacjonarnych w sposób przejrzysty i rzetelny, a także zgodny z paradygmatem naukowym ekologii. Będzie oceniany przez doświadczonych naukowców i praktyków, więc będzie to wymagało dużego zaangażowania merytorycznego. W końcu na absolwentach będzie spoczywać duża odpowiedzialność! Nasza Szkoła musi zagwarantować, że kończą ją tylko najlepsi edukatorzy.


Fotogaleria